4Sžf/47/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.09.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Petra Príbelská PhD.
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Nové Zámky
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica