4Sžf/47/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
Jozef Kováč
c/a
Finančné riaditeľstvo SR