4Sžf/42/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.02.2016 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Ing. Angelika Mišúnová - AMEX
c/a
Daňový úrad Nitra