4Sžf/38/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MIBA MEDIA, s.r.o.
c/a
Daňové riaditeľstvo SR