4Sžf/37/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.08.2012 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
VAMEX, a.s.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR