4Sžf/3/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
PhDr. Ján Motýľ - BUTTERFLY
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica