4Sžf/29/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
AUTOALLES, s.r.o., Prešov
c/a
Finančné riaditeľstvo SR