4Sžf/26/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 07.10.2014 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Ľubomír Kolčák
c/a
Finančné riaditeľstvo SR