4Sžf/25/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 01.03.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
TANK, s.r.o.
c/a
Finančné riaditeľstvo SR