4Sžf/25/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.02.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Francisc Albert
c/a
Finančné riaditeľstvo SR