4Sžf/2/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.02.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Erika Čanádyová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Gabriel Oslanec
c/a
Finančné riaditeľstvo SR