4Sžf/19/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
DHL Logistics (Slovakia) s.r.o. Senec
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica