4Sžf/17/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 02.12.2014 10:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Jaroslav Guzanič - ASTÓRIA Poprad
c/a
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica