4Sžf/17/2011

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.06.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Jarmia Urbancová


Účastníci:
Kapsch Telematic Services SK, s.r.o. a spol.
c/a
Úrad pre verejné obstarávanie

TERMÍN ZRUŠENÝ