4Sžf/1/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.03.2014 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Jana Baricová
JUDr. Milan Morava


Účastníci:
Jaroslav Maceášik
c/a
Daňový úrad Žilina