4Sžd/5/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.01.2015 09:55
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Ing. Miroslav Čongrády
c/a
Ministerstvo vnútra SR BA