4Sža/4/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.12.2013 08:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-5, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Elena Berthotyová, PhD.
JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD


Účastníci:
Abdellah KARA, alias Abunaser ABDULLAH, Alžírska demokratická ľudová republika
c/a
Ministerstvo vnútra SR - Migračný úrad