4Sž/8/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 01.12.2015 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu