4Sž/7/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 07.10.2014 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o. Bratislava
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu Bratislava