4Sž/5/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 06.10.2015 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
EUROPA 2, a. s.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu