4Sž/20/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.11.2012 09:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Zdenka Reisenauerová
JUDr. Jozef Milučký


Účastníci:
MAC TV
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu