4Sž/12/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 05.05.2015 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
Slovak Telekom, a.s.
c/a
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb