4Sž/11/2016

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 08.11.2016 09:45
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu