4Sž/11/2014

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 01.04.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Nora Halmová
JUDr. Petra Príbelská, PhD.


Účastníci:
MAC TV, s.r.o.
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu