4Sž/11/2012

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 18.09.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-3, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Mgr. Peter Melicher


Účastníci:
MAC TV
c/a
Rada pre vysielanie a retransmisiu