4Svzn/1/2015

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.10.2015 09:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemková, PhD.
Členovia senátu:


Účastníci:
Okresná prokuratúra Bratislava IV.
c/a
Mestská časť Bratislava - Lamač