4So/82/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.11.2013 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Ing. Miroslav Gavalec, PhD.
JUDr. Elena Berthotyová, PhD.


Účastníci:
Dominik Trnka
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie