4So/44/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.05.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Jarmila Urbancová
JUDr. Ľubica Filová


Účastníci:
Mrs. Helena Repper
c/a
Sociálna poisťovňa - ústredie