4So/26/2013

Kolégium: Správne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 12.03.2013 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-4, prízemie
Predseda senátu: JUDr. Ida Hanzelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Gerdová
JUDr. Jarmila Urbancová


Účastníci:
Sylvia Seligová
c/a
Sociálna poisťovňa – ústredie