4Obo/9/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 11:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
PS NOVOPS a. s., Lučenec
c/a
JUDr. Peter Tonhauser- SKP Pozemné stavby - NOVOPS s.r.o, Lučenec