4Obo/86/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Jana Hullová


Účastníci:
Ján Varga - Wagner Senec

c/a

Slovenská kancelária poisťovateľov Bratislava

o 11 402,51 eur s prísl.