4Obo/76/2012

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.01.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Kružlík - SKP Hygia s.r.o., Bratislava

c/a

Ing. Marta Gubáňová

o zaplatenie 24 231,56 eur