4Obo/67/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2015 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava
c/a
1/RNDr. Ladislav Čepík a spol.