4Obo/66/12

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová

Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o, Bratislava

c/a

Mgr. Zvara - SKP úp. Vodohospodárske stavby a.s

o vylúčenie veci z konkurznej podstaty