4Obo/6/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová,
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Kolárovo
c/a
JUDr. Ivan Pádej - SKP Jednota, Spotrebné družstvo Komárno v likv., Považská Bystrica
o vylúčenie majetku z konkurznej podstaty