4Obo/56/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.02.2016 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
ZŤS TEES VOS a.s., Martin
c/a
Mgr. Hellenbart - SKP ZŤS TEES a.s. v konkurze, Martin