4Obo/56/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.12.2011 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
PARK REAL, a. s. v konkurze, Dolný Kubín
c/a
JUDr. Milan Přikryl, Liptovský Mikuláš – SKPÚ PARK REAL, a. s. v konkurze, Dolný Kubín