4Obo/53/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.07.2014 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kolárovo
c/a
JUDr. Ivan Pádej - SKP Jednota SD, Komárno
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty