4Obo/5/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 14:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Alena Priecelová


Účastníci:
Jozef Mešter, Pribeta
c/a
AGROCONTRACT Ltd. spol. s r. o., Dubník a spol.
o určenie neplatnosti zmluvy