4Obo/5/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.03.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
B.M.S-TRANS, s. r. o., Nitra
c/a
Prvý sprácovský dom, k.s.,Bratislava - SKP úpadcu EKOSTZAV, a.s. Nitra v lidvidácii