4Obo/50/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Mederová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Pepelová


Účastníci:
DOLPHINS CORPORATION Ltd.Mahé,Seychely
c/a

Miroslav Přibyl, Dolný Kubín

o zaplatenie 38 263,15 eur s príslušenstvom