4Obo/47/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.10.2014 11:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
JUDr. Valerij Podoľskij, Humenné
c/a
1/ Súkromné lesy KREDBA, spol. s r.o., Humenné
2/ Súkromné lesy KREDBA A MUDROCH, spol. s r.o., Humenné
o neplatnosť darovacej zmluvy