4Obo/43/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.06.2015 14:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Viera Pepelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Ondrej Horniak, Košice a spol.
c/a
ASSEMBLER družstvo, Košice
o zaplatenie 33 193,92 eur s príslušenstvom