4Obo/43/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Alena Priecelová
Členovia senátu: JUDr. Gabriela Mederová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
Ing. Jozef Dolan
c/a
Ing. Chúťka - SKP EKOUNI spol. s.r.o. Alekšince

o určenie pravosti pohľadávky