4Obo/38/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.01.2016 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová,
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
BL Slovakia, spol. s r. o., Nitra
c/a
Ing. František Laufík, CSc., Bratislava
o zaplatenie 105 364,29 eur s príslušenstvom