4Obo/35/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.11.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Dr. Pepelová
Členovia senátu: Dr. Priecelová
Dr. Mederová


Účastníci:
DARTS s. r. o., Košice

c/a

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. Bratislava

o 342 420,91 eur s prísl.