4Obo/31/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.06.2016 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Lenka Praženková,
JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.


Účastníci:
Ivan Panák, Francúzsko
c/a
Ing. Augustín Ratica, Námestovo
o zaplatenie 30 538,41 eur s príslušenstvom