4Obo/29/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.08.2014 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
JUDr. Ivan Jurčišin - SKP RAPAX, a. s. Košice a spol.
c/a
Chemko, a.s. v likvidácii, Bratislava
o 2 841 927,78 eur s prísl.