4Obo/27/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2016 11:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Viera Pepelová
Členovia senátu: JUDr. Priecelová
JUDr. Praženková


Účastníci:
Optifin Invest s.r.o. Bratislava
c/a
1.GRATIO HOLDINGS LTD Limassol Cyprus a spol.
2.U.S. Steel Košice, s.r.o.

o zaplatenie 42 760,24 eur s príslušenstvom