4Obo/27/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2015 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Gabriela Mederová
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Viera Pepelová


Účastníci:
TRADEUNION, s.r.o., Vranov nad Topľou
c/a
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Bratislava
o náhradu škody vo výške 384 350,06 eur s príslušenstvom